Världsvattenveckan inleds

Världsvsattenveckan inleds idag den 28 augusti och pågår till den 1 september. Temat i år är ”Water and waste: Reduce and reuse”, dvs hur man ska kunna minska utsläpp av avfall i vatten och återanvända vatten. Under veckan kommer deltagarna utifrån olika perspektiv att diskutera vattenrelaterade utmaningar, särskilt inom områdena livsmedel och energi och Stockholm Water Prize delas ut.

Idag inleds Världsvattenveckan i Stockholm. Temat i år är Water and waste: Reduce and reuse, dvs hur man ska kunna minska utsläpp av avfall i vatten och återanvända vatten. Under veckan kommer deltagarna utifrån olika perspektiv att diskutera vattenrelaterade utmaningar, särskilt inom områdena livsmedel och energi. Världsvattenveckan har anordnats under en lång rad år med ett stort antal deltagare, som representerar offentliga sektorn, privata sektorn och civilsamhället samt andra organisationer från hela världen. Förra året deltog drygt 3.000.

Varje år delas också Stockholm Water Prize ut. I år går det den amerikanske forskaren Stephen McCaffrey, för hans forskning inom internationell vattenrätt och då särskilt på hur man kan undvika konflikter om gränsöverskridande vattendrag.

Läs mer om Världsvattenveckan här.

Ett av alla de många seminarier som anordnas på Världsvattenveckan handlar om utsläpp av antibiotikarester i vattendrag till följd av bl.a. läkemedelsproduktion och de konsekvenser det får på människor och miljö., Det anordnas av Swedish International Agricultural Network Initiative m fl.

Läs mer om seminariet här.