Var 5:e sekund försvinner en fotbollsplan med jord – 5:e december är FN:s dag för världens jordar

En fotbollsplan med jord eroderar var 5:e sekund – SLU och FAO diskuterar jordars betydelse för livsmedelsförsörjning.

Den 5 oktober är det FN:s dag för världens jordar. Tanken är att påminna om hur viktigt det är med hälsosamma jordar och att de brukas hållbart. Idag eroderar ungefär en fotbollsplan med jord var 5:e sekund vilket allvarligt hotar livsmedelsförsörjningen i världen. SLU anordnar ett seminarium för att tala om status för svenska jordar, ge internationella perspektiv på klimatförändringar och nyttjande av mark, klimatsmarta förvaltningsalternativ och effekterna av urbanisering på jordresurserna. Vid seminariet talar bl.a. Natalia Rodriguez Eugenio från FAO och representant för det globala partnerskapet för jordar (GSP).

Följ seminariet här.

Läs mer om FAO:s och GSP:s arbete för världens jordar här.