Ukraina lyfter effekterna av Rysslands krig på tryggad livsmedelsförsörjning

Vid ett event på FAO på ettårsdagen av Rysslands aggression mot Ukraina, bjöds FAO:s medlemmar in till att diskutera effekterna av kriget på den globala livsmedelsförsörjningen. Värd stod Ukraina och samtliga tre Rombaserade FN-organ stod med på talarlistan.

Syftet med mötet var att dela de senaste utvärderingarna av de skador och förluster som Ukrainas jordbrukssektor lidit på grund av Rysslands aggressionskrig. Dessutom presenterades de olika aktiviteter som världssamfundet bidrar med för att mildra effekterna av kriget, t.ex. EU:s solidaritetskorridorer. Särskilt fokus var på FAO:s, WFP:s och IFAD:s roller både i Ukraina och globalt.

Under mötet så gavs möjlighet att identifiera vilka områden som saknar åtgärd samt diskutera olika perspektiv på utmaningarna för globalt tryggad livsmedelsförsörjning.

Ambassadör Jan Björklund, som även är ständigt ombud vid FAO, medverkade från svensk sida. Han fördömde Rysslands aggression och informerade bland annat om Sveriges humanitära bidrag, inte minst de stöd som kanaliseras via de tre Rombaserade FN-organen, för att trygga livsmedelsförsörjningen i världen.