Sverige leder arbetet i EU och representerar EU och dess medlemsländer i FAO

Från och med 1 januari och 6 månader framåt leder Sverige arbetet i EU.

Den 1 januari påbörjas det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Det innebär också att Sverige som ordförandeland företräder EU och dess medlemsländer vid möten på FAO. Arbetet omfattar bl.a. att säkerställa gemensam EU-position i olika frågor på FAO:s dagordning, inte minst vid FAO:s råd som äger rum den 24-28 april.

Som ordförande kommer Sverige också att facilitera rådslutsatser med EU:s prioriteringar för FAO på medellång sikt.

Mer om det svenska ordförandeskapet hittas på Sveriges ordförandeskap 2023