Sverige fortsätter att bidra till den globala kampen mot AMR

Sverige fortsätter att ligga i framkant i den globala kampen mot AMR genom att bidra med 20 miljoner kronor till den fond som FAO, OIE och WHO lanserade tidigare i år.

Sverige har varit drivande i att, på en global arena, uppmärksamma hur allvarlig antimikrobiell resistans (AMR) är för människor, djur och miljö. Nu bidrar Sverige med 20 miljoner kronor till den fond som den så kallade tripartiten – d.v.s. samarbetet mellan FAO (livsmedel och lantbruk), OIE (djurhälsa) och WHO (humanhälsa) – lanserade tidigare i år. Fondens syfte är att under en femårsperiod skala upp insatser för att stödja länder i att motverka AMR.

Läs mer om satsningen på regeringens hemsida.

Om FAO:s arbete med AMR kan du läsa här.