Statssekreterare Elisabeth Backteman talar om klimatförändringar, jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning

Statssekreterare Elisabeth Backteman talade vid FAO:s högst beslutande möte med temat klimatförändringar, jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning.

Vartannat år möts FAO:s högst beslutande möte, den så kallade Konferensen. Temat för årets möte var klimatförändringar, jordbruk och tryggad livsmedelsförsörjning. Vid Konferensen beslutas bl.a. om FAO:s budget för de kommande två åren. I budgeten för 2018-2019 prioriteras bl.a. hållbart jordbruk, klimat, kampen mot antibiotikaresistens och fler, för Sverige, prioriterade frågor. Statssekreterare Elisabeth Backteman ledde den svenska delegationen och talade inför representanter från cirka 160 länder. Vikten av att bekämpa illegalt fiske och kampen mot antibiotikaresistens var viktiga element i det svenska anförandet. Läs hennes tal här.