Statssekreterare Elisabeth Backteman överlämnar den svenska FAO-strategin

Vid Global Forum for Food and Agriculture den 20 januari 2018 passade statssekreterare Elisabeth Backteman på att träffa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva för att överlämna den nya svenska FAO-strategin och diskutera svenska prioriteringar för FAO.

Till höger: Statssekreterare Elisabeth Backteman, i mitten FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva

Statssekreterare Backteman betonade att Agenda 2030 och Parisavtalet utgör viktiga ramar för det svenska arbetet med FAO. Hon lyfte fram att ökad jämställdhet är högt prioriterat för Sverige både när det gäller FAO:s verksamhet och för organisationen i sig. Generaldirektör da Silva gav flera exempel på hur FAO arbetar med denna viktiga fråga. De diskuterade även privata sektorns roll för utveckling något som da Silva menade skulle prioriteras högre under kommande period. Antibiotikaresistens och värdet av att FN-organisationerna i högre grad arbetar tillsammans var andra teman för mötet. Strategin mottogs med stort intresse.