Småskaligt skogs- och lantbruk betydelsefullt för hållbar utveckling

Den 30:e april 2019 hölls ett möte om Forest and Farm Facility (FFF) på FAO:s huvudkontor i Rom. Sverige, som är den största finansiella bidragsgivaren till FFF representerades av Fredrik Alfer, Sveriges biträdande permanenta representant till FAO, som belyste vikten av FFF:s arbete med långsiktiga och hållbara satsningar på småskaligt skogs- och lantbruk. Mötet bjöd även på anföranden av bland andra Bolivias och Zambias ambassadörer i Italien, som båda redogjorde för positiva effekter av FFF-samarbetet i respektive land.

Producentorganisationer riktade mot skog och lantbruk utgör viktiga aktörer i kampen mot hunger, fattigdom och klimatförändringars effekter, likaså för att uppnå ett hållbart nyttjande av skog och lantbruk samt stärka jämställdheten. Producentorganisationer har således en betydande roll att spela i arbetet med att genomföra Parisavtalet och Agenda 2030. FFF är en kostnadseffektiv mekanism som ger stöd till 950 producentorganisationer i 10 partnerländer i Afrika, Asien och Latinamerika. I juli 2018 lanserades den andra fasen av FFF (2018–2022) som ämnar trappa upp producentorganisationernas roll i att åstadkomma klimattåliga brukslandskap, likväl som att utveckla skogs- och lantbruksbaserat leverne. Sverige är den största givaren till FFF och bidrar via Sida även till FFF:s nya satsningar. Finland, Tyskland och EU är andra bidragsgivare till mekanismen där även den privata sektorn, i form av IKEA, står för en del av det finansiella bidraget.

Mötet i Rom anordnades för att uppmärksamma de framsteg som genomförts under FFF:s första fas, tillika sondera möjligheter till nya samarbeten över sektorsgränser. Mötet bjöd på målande redogörelser från Bolivias ambassadör, Don Carlos Aparicio Vedia samt Zambias dito Joseph Katema, gällande positiva effekter för skogs- och lantbruket i respektive land till följd av samarbetet med FFF. Cécile Bibiane Ndjebet, grundare av the African Womens Network for Community Management of Forest (REFACOF) – som arbetar för kvinnors rättigheter inom skogsbruk, berättade om flera nya satsningar som kunnat åstadkommas med hjälp av FFF. Fredrik Alfer, Sveriges biträdande ständige representant till FAO, framhöll FFF som en viktig aktör i att möjliggöra långsiktiga framsteg för ekonomisk, miljömässig och social utveckling på skogs- och lantbruksområdet.