SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt samt att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa skriver SLU i ett pressmeddelande den 20 december 2017.

Överanvändning och felanvändning av antibiotika bidrar till utveckling av antibiotikaresistens och syftet med uppdraget är att bidra till att utbredningen av antibiotikaresistens minskar i dessa regioner. Den svenska modellen, med nära samarbete mellan lantbruksnäringen, myndigheter och forskare, gör att Sverige har en framskjuten position inom EU och OECD-länderna vad gäller låg antibiotikaanvändning – bara runt 15 procent av vår antibiotika används inom djurhållningen, att jämföra med den globala siffran som uppskattas ligga på över 50 procent.

– Sverige har ett mycket högt anseende internationellt inom området god djurhälsa och låg antibiotikaanvändning, det är bland annat därför FAO vände sig till oss, säger SLU:s vicerektor för internationella relationer Ylva Hillbur. Ett annat skäl är att SLU också har ett gott renommé och lång erfarenhet vad gäller att arrangera kurser och bedriva annan typ av kompetensutveckling för studenter och yrkesverksamma från låg- och medelinkomstländer.

– Att SLU fått detta viktiga FN-uppdrag är ett erkännande av såväl vår kompetens som vår långsiktighet i internationella samarbeten, säger Ylva Hillbur.

Uppdraget kommer att utgå från SLU:s enhet för globalt samarbete, SLU Global, och ledas av professor Ulf Magnusson.