Skogen och global hållbarhet

Hur hållbart skogsbruk bidrar till de globala hållbarhetsmålen stod i centrum under FAO skogskommittés möte (COFO) i Rom i juli. Den omfattande analysen “The State of the World’s Forests 2018 (SOFO 2018)” lyfte fram hur skog och träd, tillsammans med människorna som använder dem, kan hjälpa länder till hållbar utveckling.

Skogen är en källa till mat, medicin och bränsle för mer än en miljard människor.  Skog bidrar till att svara mot klimatförändringarna, bevara mark, vatten och biodiversitet. Därtill ger skogen många produkter och tjänster som bidrar till socioekonomisk utveckling, särskilt för många av världens fattigaste människor. Mötet pågick i fem dagar där medlemsländerna gav synpunkter på FAO:s arbete för hållbart skogsbruk. EU koordinerade sina synpunkter och fick stort genomslag i slutrapporten.

Sverige informerade även om Haparandadeklarationen för borealt samarbete och uppmanade FAO att delta i arbetet. Ministerdeklarationen togs i juni för ett fördjupat samarbete mellan Sverige, Kanada, USA, Ryssland, Norge och Finland, som har stark forskningsanknytning och fokus på klimat och bioekonomi.

Den andra fasen av Forest and Farm Facility (FFF) lanserades med bl a ett panelsamtal där Sverige (Näringsdepartementet) och Ikea representerades. FFF är en mekanism för finansiering och kapacitetsbyggande i sju länder i Latinamerika, Asien och Afrika, med syfte att stärka producentorganisationer i deras arbete för ekonomisk, miljömässig och social utveckling, samt främja deras deltagande i skogs- och lantbruksrelaterad politisk dialog och samråd. Sida är en av de stora finansiärerna av FFF.