Sexuella och andra trakasserier på agendan på FAO:s rådsmöte 4-8 juni

För första gången diskuterades frågan om sexuella och andra trakasserier samt maktmissbruk när FAO:s råd träffades i Rom den 4-8 juni. Medlemmarna gjorde ett historiskt gemensamt yttrande där alla former av trakasserier och maktmissbruk fördömdes.

Vid FAO:s 159:e Rådsmöte den 4-8 juni avhandlades en rad centrala frågor bl.a. prioriteringar på regional nivå, FAO:s måluppfyllelse för verksamheten och implementeringen av FN:s reformpaket. För första gången var även frågan om sexuella och andra trakasserier inklusive maktmissbruk på dagordningen och FAO redogjorde för de riktlinjer och instrument som de har på plats för att förhindra och bemöta fall av trakasserier. Medlemmarna gjorde ett historiskt gemensamt yttrande där FAO:s arbete välkomnades, men där krav på ytterligare insatser framfördes. Bl.a. menade medlemmarna att noll-tolerans måste gälla i hela FAO:s verksamhetskedja, inte bara i den egna organisationen. Därför beslutades att en årlig återrapportering ska göras till Rådets medlemmar i syfte att följa upp frågan och fortsätta driva arbetet för att förhindra alla former av trakasserier.

Läs här om FAO:s arbete mot sexuella och andra trakasserier samt maktmissbruk.