Rekordmånga samlades i Rom för att diskutera tryggad livsmedelsförsörjning

Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning möttes mellan den 14 och 18 oktober i Rom för att diskutera frågor om global tryggad livsmedelsförsörjning. Sverige medverkade med en stor delegation med statssekreterare Per Callenberg i spetsen.

Närmare 1 900 personer från 111 länder möttes i Rom för att medverka i Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, CFS. Det unika med CFS är att kommittén består av både FN:s medlemsstater och representanter för civila samhället och privata sektorn. Det gör kommittén till den mest inkluderande plattformen för frågor som rör tryggad livsmedelsförsörjning. Den svenska delegationen leddes av Per Callenberg, statssekreterare åt landsbygdsminister Jennie Nilsson, och ordförande i svenska FAO-kommittén. Under mötet diskuterades, utöver det viktiga beslutet om arbetsprogram och budget,  bl.a. CFS bidrag till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, kommande frivilliga riktlinjer för livsmedelssystem och nutrition, och urbaniseringens roll för livsmedelsförsörjning och nutrition. Veckans huvudfokus var dock på en rapport om agroekologi och andra innovationer för hållbart jordbruk som CFS högnivåpanel av experter tagit fram. Läs rapporten här:

Från vänster: FAO:s generaldirektör Qu Dongyu och statssekreterare samt FAO-kommitténs ordförande Per Callenberg.            Foto: Clara Axblad
Growing Young Agripreneurs: How can the next generation of agri-businesses support the transition to sustainable agriculture?                  17 oktober 2019, Rom, Italien
©FAO/Giuseppe Carotenuto. Copyright ©FAO.

 

 

 

 

 

 

 

 

54 sido-evenemang anordnades varav Sverige stod för två mycket välbesökta evenemang. Det ena belyste agroforestry och dess roll för att nå SDG2. Det andra, som ordnades i samarbete med den Schweiziska FAO-kommittén, lyfte fram unga agriprenörers roll för övergången till ett hållbart jordbruk.

Under besöket hade statssekreterare Callenberg flera bilaterala möten, bl.a. med FAO:s nye generaldirektör Qu Dongyu, representanter för FAO:s arbete med skog och klimat samt fiske och dessutom med ordförande för den mekanism som samordnar den privata sektorns arbete i CFS.

I samband med att World Food Day uppmärksammades, presenterades också State of Food and Agriculture – den sk. SOFA-rapporten. SOFA publiceras årligen och djupdyker i olika teman som har betydelse för världens livsmedelsförsörjning. Upplagan 2019 har temat matsvinn. Läs hela rapporten här eller ta del av FAO:s digitala sammanfattning av rapporten här.