Nytt ljus på Sveriges partnerskap med FAO

Sverige och Belgien stod i början av veckan värdar för ett sidoevent under det pågående rådsmötet på FAO i Rom, för att tillsammans lansera de skrifter som FAO tagit fram om sitt partnerskap med de båda länderna. Med på podiet var representanter från Bolivia och Nigeria, som delgav erfarenheter från det gemensamma arbetet med motståndskraft mot klimatförändringarna, integrerade lösningar för skogs- och jordbruk samt stärkt jämställdhet på landsbygden och kvinnors egenmakt.

Sveriges engagemang för multilaterism, flexibel och förutsägbart bistånd samt nationellt och lokalt ägarskap av utvecklingssamarbetet genomsyrar rapporten om vår samarbete med FAO och utgjorde ramen för ambassadör Robert Rydbergs öppningstal. I sin roll som Sveriges ständige representant för FAO framhöll Robert Rydberg hur FAO:s arbete är högaktuellt för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

– Fattigdomsbekämpning, miljö, klimat, jämställdhet, stöd till utvecklingsländer för att hållbart stärka sina ekonomier, bland annat genom att motverka handelshinder och stötta småbrukare att nå ut till marknader, är alla delar av FAO:s kärnverksamhet som vi menar är centrala i utvecklingssamarbetet.

Rapporten visar hur Sveriges bistånd till FAO växt de senaste åren och hur vi prioriterar flexibla och förutsägbara resurser som kanaliseras till strategiska prioriteringar i samverkan med andra givare. Vårt samarbete med FAO sträcker sig också bortom bistånd till utbyte av expertis genom arbetet i de styrande organen, tekniska konsultationer och seniora och juniora sekonderingsprogram.

Rapporten är bland de första i sitt slag och utgör ett led i FAO:s arbete för att synliggöra den ökande andelen frivilliga bidrag till organisationen. Sådan transparens blir allt viktigare för att locka nya typer av samarbetspartners, även från näringslivet, och för att koordinera fördelningen av bistånd för bästa möjliga resultat.

Läs rapporten här bit.ly/2AFCBfN

I samband med sidoeventet presenterades även en video om Sveriges samarbete med FAO. Se den här: www.youtube.com/watch?v=e_Jlgu9qbGE