Lansering av Internationella växtskyddsåret 2020

Idag har det Internationella växtskyddsåret 2020 lanserats på FAO:s huvudkontor i Rom. Under året ska FAO och Internationella växtskyddskonventionen lyfta fram hur viktiga växter är för att trygga livsmedelsförsörjningen, för att skydda mot markerosion, lagra koldioxid och ge oss syre. De är även en förutsättning för den biologiska mångfalden. De måste därför skyddas.

FN:s generalförsamling beslutade förra året att utropa år 2020 till det Internationella växtskyddsåret. Syftet med det internationella året är att öka medvetandet hos allmänheten och hos beslutsfattare på global, regional och nationell nivå om vikten av att skydda växter från bl.a. växtskadegörare, som insekter. Bakgrunden är konsekvenser av den ökande globala handeln och nya risker för utbrott av växtsjukdomar till  följd av klimatförändringarna. Syftet är även att öka kunskapen om tillståndet i världen när det gäller växter och att lyfta fram betydelsen av friska växter för att nå flera av de globala målen för hållbar utveckling.

FAO, i samarbete med Internationella växtskyddskonventionen, uppmanas av generalförsamlingen att leda genomförandet av året. Den officiella lanseringen av växtskyddsåret ägde idag rum på FAO i Rom.

Läs mer om betydelsen av friska växter och hur man kan bidra till att skydda dem under följande länk till Jordbruksverkets webb här:

Läs mer på FAO:s webb här: