Internationella skogsdagen

Städer täcker ungefär 2 % av jordens yta men dess invånare använder 75 % av jordens resurser. Dessutom urbaniseras världen snabbt. Prognosen är att 2050 ungefär 70 % av befolkningen bo i städer och tätorter. Hållbar stadsutveckling är därför viktig om man ska säkerställa livskvalitet för människor.

2012 utnämnde FN:s generalförsamling den 21:a mars till den internationella skogsdagen för att uppmärksamma vikten av alla typer av skogar. Temat för 2018 är ”skog och hållbara städer”. På varje internationell skogsdag uppmanas länder att ta lokala, nationella och internationella initiativ gällande skogar och träd, som t.ex. trädplanteringskampanjer. Om skog och träd i tätortsnära miljöer förvaltas på ett bra sätt kan de bidra till planering, utveckling och skötsel av hållbara, återhämtningskraftiga landskap. De kan hjälpa till att göra städer:

  • Säkrare – genom att minska riskerna för översvämningar och stormskada samt bidra till anpassning och lindring av klimatförändringar
  • Attraktivare – genom att erbjuda rekreationsområden samt förbättra det lokala klimatet
  • Hälsosammare – genom att förbättra luftkvalitén, ge utrymme för fysiska aktiviteter samt psykologisk välmående
  • Mer olikartad och attraktiv – genom att leverera naturupplevelser för stadsbor, öka biologisk mångfald, skapa olika landskap och bibehålla kulturella traditioner.
©FAO/Frank Vervial
Asia-Pacific, Singapore, Singapore

De senaste åren har FAO bidragit till och underlättat regionala diskussioner i Europa och Nordamerika och nyligen även i Asien och Stillahavsområdet och Latinamerika. Så har bl.a. virtuella forumet ”Träd för städerna” skapats samt andra forum, grupper och bloggar kring tätortsnära skogar, grön infrastruktur och relaterade begrepp. Nästa steg är nu att FAO anordnar Världsforumet för tätortsnära skogar 28 november – 1 december 2018.

För att stödja världens städer i deras möjligheter att ta del av fördelarna tätortsnära skogar har FAO för några år sedan inrättat en samarbetsprocess för att utveckla frivilliga riktlinjer som syftar till att optimera bidraget från skogar och träd till hållbar stadsutveckling.

Mer information om temat för årets internationella skogsdag finns att hämta på FAO:s web.

Läs också gärna artikeln Träd – ett självklart inslag i den hållbara staden, av Sofia Blomquist, specialist på skogens sociala värden, på Skogsstyrelsen.