G20:s utrikes- och biståndsministrar diskuterade tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition

FAO:s generaldirektör QU Donguy deltog i G20:s utrikes- och biståndsministrars möte i Matera i Italien , som för första gången hade tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition i fokus på dagordningen.

Generaldirektören uppmanade G20-länderna att investera i landsbygden och öka åtgärderna där för att utrota hunger och fattigdom i världen. Qu konstaterade att cirka 600 miljoner av världens fattigaste människor bor på landsbygden och är sysselsatta inom jordbrukssektorn, men ändå går till sängs hungriga. Hälften av dem är barn under 15 år, med färre möjligheter till utbildning och arbete än sina motsvarigheter i urbana områden.

Utrikes- och utvecklingsministrarnas antog i slutet av mötet Matera-deklarationen om tryggad livsmedelsförsörjning, nutrition och livsmedelssystem, där man är överens om ökade ansträngningar för att det ska säkerställas. Dessutom åtog man sig att utnyttja de möjligheter som FN: s toppmöte för livsmedelssystem 2021 innebär. Ministrarna uppmärksammade även vikten av den s.k. One Health-ansatsen, som lyfter fram de starka kopplingarna mellan människor, djur och miljö samt behovet av att ta itu med globala hälsorisker genom att tillämpa en helhetssyn i åtgärderna.

Generaldirektören betonade att det behövs allmänna, privata, bilaterala, multilaterala och innovativa former av finansiering samt samarbete för att stödja omvandlingen av de ekonomiska såväl som livsmedelssystemen. Ett antal av FAO:s medlemsländer och icke-statliga aktörer har med tekniskt stöd från FAO redan vidtagit åtgärder för att bygga samarbeten mellan länder kring prioriterade områden som att minska förluster och svinn, förändra livsmedelssystemen samt förbättra jordbrukares tillgång till marknader och krediter. Syftet med dessa åtgärder är att svara upp mot konkreta behov och efterfrågan i fält.

Läs mer i FAO:s pressmeddelande här:

Läs mer om toppmötet om livsmedelssystem på regeringen.se: