Frivilliga riktlinjer för livsmedelssystem och nutrition antas av FN

Frivilliga riktlinjer med syfte att främja hälsosamma kostvanor genom förändrade och hållbara livsmedelssystem, antogs vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning 8-11 februari. Riktlinjerna är resultatet av omfattande konsultationer och förhandlingar mellan FN:s medlemsländer, civila samhället och privata sektorn.

Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning höll sitt 47e möte 8-11 februari. Kommittén finansieras gemensamt av FAO, WFP och IFAD och den är unik då civilsamhället och privata sektorn ingår på samma villkor som FN:s medlemsländer. En av de viktigaste punkterna under mötet var antagandet av de frivilliga riktlinjerna för livsmedelssystem och nutrition. De utgör ett unikt verktyg för att motverka felnäring genom hela livsmedelssystemet samtidigt som de lyfter fram ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. De omfattar en rad rekommendationer som syftar till att minska politisk fragmentering och öka samverkan mellan sektorer, med särskilt fokus på livsmedels, jordbruks- och nutritionssektorerna.

De frivilliga riktlinjerna kommer att utgöra ett viktigt inspel till FN:s toppmöte om livsmedelssystem som ska äga rum i september 2021.