FN:s årtionde för ekosystemrestaurering

Våra ekosystem ligger till grund för allt liv. Ju friskare ekosystem, desto friskare är vår planet. Att rädda våra ekosystem kan även hjälpa oss att utrota hunger och fattigdom. Idag står vi dock inför stora utmaningar som ett resultat av ökade klimatförändringar, utsläpp och minskad biodiversitet. Den 4 juni lanseras därför FN:s årtionde för ekosystemrestaurering, en global satsning i syfte att stoppa, förhindra och vända nedbrytningen av våra ekosystem.

I mars 2019 förklarade FN:s generalförsamling att det kommande årtiondet från 2021 till 2030 ska fokusera till att restaurera planetens ekosystem och återställa skadad natur. Årtiondet lanseras fredag den 4 juni via ett virtuellt högnivåmöte. Syftet med mötet är att engagera så många som möjligt och öka medvetenheten om våra ekosystem. Vid mötet kommer därför en bred representation av deltagare att medverka. Ansvariga för att driva arbetet framåt under årtiondet är FN-organen UNEP och FAO.

För att komma till webbsändningen och för mer information om ekosystemrestaurering: UN Decade on Restoration