Finalerna i SLU Youth Institute

Nu är finalerna avgjorda för SLU Youth Institute. Två utvalda elever, med särskilt starka uppsatser och framföranden, kommer få chansen att delta vid Global Youth Institute som anordnas varje år i oktober av World Food Prize Foundation, där de kommer få möjlighet att träffa pristagare från World Food Prize Foundation, andra elever och experter. Nästa omgång av SLU Youth Institute går av stapeln i september med nya finaler under våren 2022.

SLU Youth Institute har skapats i syfte att uppmuntra och engagera svenska ungdomar i arbetet för hållbar och tryggad livsmedelsförsörjning. Genom projektet kan unga diskutera och hitta förslag på lösningar till de globala utmaningarna, där alla som deltar blir alumner med fortsatta möjligheter till nätverk, information och aktiviteter. Några särskilt framstående elever får dessutom möjlighet att delta i Global Youth Institute.

”Min uppsats handlar om jordbruket i Brasilien samt vad som kan göras för att jordbruk där ska blir mer hållbart. Jag skriver även en del om regnskogen, Amazonas, eftersom den har en direkt koppling till jordbruket, genom det klimat den bringar, men även för att regnskogen är otroligt viktig för jordens hälsa då den binder enorma mängder kol.” berättar Smilla, en av de utvalda eleverna, i en artikel för SLU Youth Institute.

Under de senaste månaderna har hundratals gymnasieelever skrivit uppsatser om en valfri global utmaning som de undersökt inom ramen för tryggad livsmedelsförsörjning. Finalerna hölls virtuellt där både elever och experter deltog. SLU Youth Institute är en del av många andra Youth Institutes, en global satsning som organiserats av World Food Prize Foundation.

”Min uppsats handlar om Zimbabwes jordbruk. Kortfattat försöker jag beskriva de utmaningar landet har inom jordbruket idag och vad som ledde till det, det vill säga litegrann om Zimbabwes historia. Sedan har jag gett tre lösningsförslag till hur man kan arbeta för ett långsiktigt och hållbart jordbruk i landet, utifrån landets situation och resurser.” berättar Joanna, den andra utvalda eleven, till SLU Youth Institute.

För mer information: SLU Youth Institute.