FAO:s Skogskommitté möts

Den 5-9 oktober sammanträder FAO:s Skogskommitté i ett virtuellt möte. I anslutning till Skogskommittén pågår även Världsskogsveckan fram till den 12 oktober. Skogskommittén, som möts vartannat år, diskuterar i år de bidrag som skogssektorn kan ge till Agenda 2030’s årtionde för åtgärder för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling

Kommittén behandlar särskilt globala frågor som effekterna av COVID-19 på skogssektorn, skogens roll för att förändra livsmedelssystemen och för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Andra frågor som tas upp är skogssektorns bidrag till FN:s decennium för familjelantbruk 2019-2028 och återställande av ekosystem samt rapporterna The State of the World’s Forests 2020 och The Global Forest Resources Assessments 2020.

FAO:s arbete med skogsbruk

Skogskommittén diskuterar även FAO:s arbete med skogsbruk. FAO har tillsammans med FN: s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s miljöprogram (UNEP) stött över 60 utvecklingsländer för att minska utsläppen från avskogning och förfallna skogar inom ramen för UN-REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). UN-REDD syftar även till att öka skogarnas kollagring och samtidigt bidra till nationellt hållbar skogsförvaltning. FAO bistår även länder att bekämpa olaglig avverkning och att främja handel med virke, som hållbart produceras av småföretag.

Tillsammans med UNEP och FN: s konvention mot ökenspridning har FAO utarbetat en handlingsplan för att gemensamt återställa 100 miljoner hektar förstörda marker, att binda 250 miljoner ton koldioxid och att skapa 10 miljoner gröna jobb.

Läs mer om Skogskommitténs möte och Världsskogsveckan på SIANI:s webb här

Läs mer på FAO:s webb här.

Läs flaggskeppsrapporten The State of the World’s Forests 2020 här

Läs rapporten The Global Forest Resources Assessments 2020 här.