FAO uppmärksammar betydelsen av skog i urbana miljöer

Som en del i firandet av Internationella skogsdagen den 21 mars höll FAO ett seminarium i Rom om den betydelsen som skogar och träd spelar i urbana miljöer. Vid mötet presenterades också rapporten Forests and sustainable cities: Inspiring stories from around the World.

FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva talade om skogens allmänna betydelse för miljö och klimat, och nämnde den unika roll som skogen kan spela i stadmiljöer som luftrenare och som ett sätt att rena och kontrollera vatten. Därtill kan en park eller stadsnära skog ha betydelse i nutritionsarbete genom att inspirera till ökad rörlighet och fysisk aktivitet och bidra till minskad fetma och övervikt, menar Graziano.

Vid seminariet berättade representanter från städer runt om i världen om initiativ och åtgärder som de vidtagit för att öka växtlighet och skogsyta i stadmiljöerna. En genomgående framgångsfaktor, från Lima i Peru till Philadelphia i USA och Ljubljana i Slovenien var att de engagerat olika delar av samhället i aktiviteterna för att nå målen. I alla exempel samverkar lokala beslutfattare med näringsliv, frivilligorganisationer och inte minst med invånarna.

Fler goda och inspirerande exempel på arbete med skog i urbana miljöer presenteras i den skrift som FAO lanserat i samband med Internationella skogsdagen 2018. FAO:s aktiviteter med stadsnära skogar kommer att fortsätta bl.a. genom ett Forum on Urban Forests som ska hållas 28 november till 1 december 2018 i Mantova i Italien. Klicka på bilden för att läsa rapporten Forests and sustainable cities: Inspiring stories from around the World.