FAO presenterar två rapporter under vattenveckan 23-27 augusti

Livsmedelsproduktionen och vissa stora städer löper stor risk att ha brist på färskvatten i framtiden visar rapporter från FAO.

Mellan 23 och 27 augusti har Världsvattenveckan gått av stapeln. Vid mötet presenterade FAO två rapporter – en med fokus på vattenstressnivåer (SDG 6.4.2)  och den andra med fokus på förändringar i effektivitet för vattenanvändning (SDG 6.4.1). I rapporterna konstateras att livsmedelsproduktion och vissa av världens stora städer kan stå inför stora risker när det gäller tillgången på färskvatten, vilket ställer höga krav på att säkerställa en effektiv fördelning världens ändliga vattenresurser.

Några av rapporternas slutsatser är:

  • Från 2015 t.o.m. 2018 ökade effektiviteten för vattenanvändning globalt från 17.30 till 18.90 USD/kubikmeter vilket motsvarar 9 procent. Förbättringen har i första hand letts av industrin.
  • För 86 länder, som regelbundet rapporterar data om vattenanvändning, steg effektiviteten i jordbrukssektorn med 60 procent från 2006 t.om. 2018.
  • Globalt omfattades omkring 18, 4 procent av de återvinningsbara färskvattenresurserna av vattenuttag, men i vissa områden t.ex. Central- och Sydasien samt norra Afrika, omfattades över 25 procent.
  • Ser man till flodområden snarare än nationsgränser konstaterar rapporterna att zoner med vattenstressnivåer kunde hittas i många länder inklusive Chile, Kina, Mexiko, Sydafrika och USA.
  • Vattenstress kan indikera svårigheter för ett land att säkerställa tillgång till vatten till sin befolkning.
  • Rapporten varnar att städer som Peking, London, Mumbai och Tokyo skulle kunna bli föremål för vattenkriser framöver.

Läs  rapporterna här:

SDG 6.4.2 Level of Water Stress Report

SDG 6.4.1 Change in Water Use Efficiency Over Time Report