FAO presenterar tre insatsspår för att hjälpa Ukraina

Under det globala mötet för livsmedel och jordbruk som Tyskland stod värd för den 21 januari, så presenterade FAO tre uppdateringar för att lindra effekterna av kriget i Ukraina.

Rysslands aggression mot Ukraina har haft stora både lokala och globala konsekvenser. I det krigsdrabbade landet behövs stora insatser för att säkra tryggad livsmedelsförsörjning, möjligheter att bedriva jordbruk och säkerställa goda levnadsvillkor för det ukrainska folket.  I FAO:s responsplan för Ukraina presenteras följande åtgärder.

  • Tryggad livsmedelsförsörjning och självförsörjning ska återställas för en halv miljon hushåll på landsbygden vid fronten genom att dela ut frön, foder och kontanter.
  • Kritisk produktion och värdekedjor ska återställas genom att tillhandahålla diesel och gasgeneratorer, frön för vete, havre, korn och ärtor samt temporära och fasta moduler för förvaring.
  • Kritiska livsmedelssystemtjänster ska förstärkas genom att stödja testning och certifiering för alternativa exportrutter,  veterinära tjänster ska återställas och partnerskap med specialorganisationer ska ingås för att möjliggöra bortrensning av explosiva material från jordbruksmark och för att analysera skador och förluster.

Åtgärderna presenterades av Maximo Torero Cullen och är en del av FAO:s responsplan för Ukraina. Åtgärderna beräknas kosta ca 205 miljoner USD. Behoven är stora. Vart fjärde hushåll i Ukraina som normalt bidrar till livsmedelsproduktionen har slutat göra det, och ca var tredje i de mest krigsdrabbade områdena, vilket har lett till stora problem för livsmedelsförsörjningen för den lokala befolkningen. Exporten har samtidigt minskat med ca 30 procent under 2022/2023.