FAO och WFP varnar för ökande nivåer av akut antal hungrande med risk för svält

I ett gemensamt pressmeddelande idag utfärdar FAO och WFP en kraftig varning om att det i vissa områden i fyra länder är stor risk för svält om den nuvarande situationen ytterligare förvärras de kommande månaderna.

Det gäller Burkina Faso i Sahelområdet i Västafrika, nordöstra Nigeria, Syd-sudan och Jemen.  FAO och WFP redogör i en rapport för att en alarmerande kombination av konflikter, ekonomisk nedgång och de många socio-ekonomiska konsekvenserna till följd av COVID-19 samt extrema klimatförhållanden har lett till en ytterligare förvärrad hungerkris. Den försvåras dessutom av gränsöverskridande smittsamma växtskadeangrepp, som invasionen av ökengräshoppor och minskat tillträde för humanitära insatser, och riskerar att övergå i svält

Men dessa fyra länder är långtifrån de enda som visar på nya, ökade nivåer av akut hunger globalt. I ytterligare 16 länder råder en hög risk för stigande antal.  Hur livsmedelspriserna utvecklas och hur människor får tillgång till mat men även möjlighet till sin jordbruksproduktion påverkar också situationen.

Svält är det sista av de fem stadierna när det gäller hunger och otrygg livsmedelsförsörjning, enligt FAO. När denna extrema situation deklareras betyder det att människor redan har börjat dö av svält.

Den allvarliga situationen redovisas i rapporten “Early Warning Analysis of Acute Food Insecurity Hotspots”, som har sammanställts av FAO och WFP. Den är framtagen inom det så kallade Global Network Against Food Crises (GNAFC), som bildades 2016 av EU, FAO och WFP.

Läs mer i pressmeddelandet på FAO:s webb här.