FAO-kommitténs skrift inspirerar den svenska nationella dialogen inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem 2021

Över 200 personer valde att lyssna på lanseringen av FAO-kommitténs skrift ”Hållbara livsmedelsystem – kunskap, innovation och samarbete”. Lanseringen utformades som ett inspirationsseminarium till Sveriges nationella dialog inför toppmötet om livsmedelssystem 2021.

Den 25 januari lanserades Svenska FAO-kommitténs senaste skrift ”Hållbara livsmedelssystem – kunskap, innovation och samarbete” vid ett seminarium organiserat av Regeringskansliet, Kungliga Skogs- och lantbruksakademien och SIANI. Seminariet inleddes av landsbygdsministerns statssekreterare, Per Callenberg, och följdes av ett par hundra deltagare. Vid seminariet medverkade också Gunhild Stordalen, grundare av EAT och ordförande för en av de förberedande aktiviteterna inför FN:s toppmöte om livsmedelssystem, handlingsspår 2 Skifta till hållbart konsumentbeteende. 

Seminariet bidrog till att lägga grunden för den svenska nationella dialogen inför toppmötet som ägde rum i nära anslutning. Vid dialogen medverkade ett 70-tal representanter för myndigheter, civilsamhälle, privat sektor, branschorganisationer, akademien och andra för att bidra med sina perspektiv. Dialogen kretsade kring 10 visioner som var utformade för att möjliggöra en så bred diskussion som möjligt.

Samtliga presentationer vid inspirationsseminariet hittas här: Inspirationsseminarium

Om du vill veta mer om nationella dialoger, eller om du vill arrangera en egen fristående dialog så hittas information här: Food Systems Dialogues | United Nations