Experter sökes till Task Force Rural Africa

EU-kommissionen ska skapa en ny expertgrupp med fokus på jordbruks- och livsmedelsindustrin för att stärka samarbetet mellan EU och Afrika på jordbruksområdet. Gruppen är ett resultat av det jordbruksministermöte som hölls mellan EU och Afrika i samband med FAO:s Konferens i juli 2017.

En ny expertgrupp – Task Force Rural Africa – med fokus på jordbruksindustri och livsmedelssektorn ska tillsättas på initiativ av EU-kommissionen. Expertgruppen ska tillhandahålla expertis, ge råd och möjliga rekommendationer som syftar till att stärka EU:s roll i den hållbara utvecklingen av jordbruks- och livsmedelssektorn i Afrika. Kommissionen söker nu experter till gruppen. För mer information om arbetet och hur man söker läs här.