En tydlig varningssignal om utmaningarna med att nå en värld utan hunger 2030

Under 2016 har antalet kroniskt undernärda i världen stigit med närmare 40 miljoner personer vilket skulle kunna vara ett oroväckande trendbrott i den annars nedåtgående trenden sedan år 2000.

Samtidigt ökar fetma hos både barn och vuxna globalt liksom olika former av felnäring. Läget när det gäller en tryggad livsmedelsförsörjning har särskilt försämrats i delar av Afrika, söder om Sahara, samt sydöstra och västra Asien. En tydlig koppling finns till konfliktsituationer och det svåra läget förstärks ytterligare av klimatrelaterade chocker. Även i relativt lugna områden har läget förvärrats. Att nå det globala hållbarhetsmålet om att avskaffa hunger till år 2030 kommer att vara en utmaning. Detta skriver fem FN-organ i 2017-års upplaga av The State of Food Security and Nutrition in the World.

Läs hela rapporten här: The State of Food Security and Nutrition in the World