Antalet hungriga har ökat för tredje året i rad

Rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World som idag publicerades av de fem FN-organen FAO, IFAD, UNICEF, WFP och WHO visar på att antalet hungrande fortsatt ökar.

©FAO/NG Quang Toan

Förra årets The State of Food Security and Nutrition in the World visade på att den långvariga trenden med ett minskat antal hungrande i världen hade brutits. Detta trendbrott kan återigen bekräftas i årets rapport där antalet hungrande ökar för tredje året i rad. År 2017 uppskattades antalet undernärda vara så många som 821 miljoner människor, en ökning från 815 miljoner jämfört med år 2016.

Undernäring utgör ett oroande hot mot mänsklig hälsa och visar sig i olika former, både ökad hunger och ökad fetma. Bristande livsmedelsförsörjning ökar fortfarande främst i länder söder om Sahara och Sydamerika, medan situationen gradvis förbättras i de flesta asiatiska regionerna. En av trenderna som åskådliggörs i rapporten är att fetma som resultat av undernäring har ökat, framförallt bland vuxna i Nordamerika, men även i regionerna Afrika och Asien. Övervikt hos barn ökar likaså men än så länge återspeglas inte felnäringen i förekomsten av tillväxthämning hos barn.

Rapporten visar även att utöver våld och konflikter är ökade klimatförändringar och extrema väder drivande faktorer som försvårar möjligheterna att utrota hunger och undernäring. Det behövs fördubblade insatser för att motverka klimatförändringar och naturkatastrofer för att kunna nå en trygg och näringsrik livsmedelsförsörjning till alla.

Hunger är betydligt värre i länder som är beroende av jordbruk, med sårbara jordbrukssystem. För att kunna minska hunger och undernäring krävs ökade insatser för att stärka länders motståndskraft och anpassningskapacitet för att kunna möta framtida klimatförändringar och extremväder. Det behövs även ett starkare multisektoriellt samarbete för att förbättra katastrofriskreducering, både på lång och kort sikt.

De alarmerande tecken som åskådliggörs i rapporten som visar på en minskad livsmedelsförsörjning och de olika formerna av undernäring är en tydlig varning om att det fortfarande krävs stort engagemang och betydande insatser för att kunna uppnå de globala målen om en tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition.