Akut otrygg livsmedelsförsörjning i världen når nya högre nivåer varnar FN

Insatser för att bekämpa en kraftig ökning av  akut otrygg livsmedelsförsörjning förhindras i flera länder genom strider och blockader som avbryter livräddande bistånd till familjer på randen av hungersnöd, varnar FAO och WFP i en ny rapport.

Rapporten är en del av en serie analyser inom ramen för the Global Network Against Food Crises där, bl.a. FAO, WFP och EU ingår.

Byråkratiska hinder liksom brist på finansiering försvårar också de två FN -organens ansträngningar att tillhandahålla akut livsmedelsbistånd och göra det möjligt för jordbrukare att plantera i stor skala samt vid rätt tidpunkt.

Detta är mycket oroande eftersom konflikter, de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 och klimatkrisen förväntas leda till högre nivåer av akut otrygg livsmedelsförsörjning i ett tjugotal områden i världen under perioden augusti till november, enligt rapporten. Etiopien och Madagaskar är de två senaste länderna med en alarmerande hungersituation. FAO och WFP har redan varnat för att 41 miljoner människor riskerar att drabbas av hungersnöd om de inte får stöd. De allra flesta av dessa är jordbrukare, konstaterar FAO:s generaldirektör. Att ge tillträde för humanitärt bistånd betyder bland annat att lastbilar tillåts passera för att nå sina mål och att humanitära hjälparbetare inte är måltavlor, enligt WFP:s exekutivdirektör.

Läs mer i FAO:s pressmeddelande här.

Läs också på SIANI:s webb en sammanfattning av den årliga rapporten om situationen i världen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition, The State of Food Security and Nutrition in the World 2021, som FAO, WFP, IFAD, UNICEF och WHO publicerade i juli. Där finns även länk till hela rapporten med all statistik och analyser eller en kortversion att ladda ned.