Regeringen har förordnat följande ledamöter i Svenska FAO-kommittén från den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2018:

Statssekreteraren Elisabeth Backteman, tillika ordförande

Enhetschefen Peter Blombäck, Skogsstyrelsen

Handelspolitiske utredaren Andreas Davelid, Jordbruksverket

Seniora projekt- och partnerskapsutvecklaren Katarina Eriksson, Tetra Laval AB

Programchefen Madeleine Fogde, Swedish International Agricultural Network Initiative

Generalsekreteraren Bo Forsberg, Diakonia

Experten Christina Furustam, Lantbrukarnas Riksförbund

Skogschefen Johan Lindman, Stora Enso AB

Professorn Anders Malmer

Ämnesföreträdaren Ola Möller

Avdelningschefen Anna Tibblin

Ombudsmannen Anja Westberg, Kommunal

Sakkunnige Jan Wärnbäck, Världsnaturfonden