U-ländernas handelsförmåner – vem gynnas?

Mot bakgrund av att de pågående handelsförhandlingarna i WTO särskilt ska se till u-ländernas behov har diskussionen om handelsförmånerna hamnat i fokus.I skriften belyses några av de som u-länderna idag har tillgång till och ett antal frågor ställs: De förmåner och särskilda villkor, som syftar till att gynna u-länderna – gör det verkligen detta? Gynnas…

Mot bakgrund av att de pågående handelsförhandlingarna i WTO särskilt ska se till u-ländernas behov har diskussionen om handelsförmånerna hamnat i fokus.I skriften belyses några av de som u-länderna idag har tillgång till och ett antal frågor ställs: De förmåner och särskilda villkor, som syftar till att gynna u-länderna – gör det verkligen detta? Gynnas vissa länder på andras bekostnad? Hur slår förmånerna och de särskilda villkoren mot olika grupper? Kan vissa särskilda och differentierade villkor till och med ha en negativ påverkan på livsmedelstryggheten? Frågorna har ett starkt samband med den växande insikten om att handel och öppenhet bidrar till ekonomisk och social utveckling. En stor andel av jordens fattiga är beroende av jordbruket för sin överlevnad och handel med jordbruksprodukter.