The private sector as a partner for sustainable development

Mål 17 uppmanar till ett brett angreppsätt vad gäller partnerskap, vilket inkluderar utbyte av kunskap, expertis och teknik, såväl som finansiella resurser. Detta ligger också i linje med vad Svenska FAO-strategin anger. Därför presenterar Svenska FAO-kommittén denna skrift som lyfter tre olika perspektiv på partnerskap där privat sektor är en partner – privata sektorns egna…

Mål 17 uppmanar till ett brett angreppsätt vad gäller partnerskap, vilket inkluderar utbyte av kunskap, expertis och teknik, såväl som finansiella resurser. Detta ligger också i linje med vad Svenska FAO-strategin anger. Därför presenterar Svenska FAO-kommittén denna skrift som lyfter tre olika perspektiv på partnerskap där privat sektor är en partner – privata sektorns egna perspektiv, myndighetsperspektivet och civila samhällets perspektiv. I skriften lyfts också en rad goda exempel fram på hur ett väl fungerande partnerskap kan gå till.