Principer för ansvarsfulla investering i jordbruket i utvecklingsländer

Den redogör för arbetet inom Kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning med att ta fram frivilliga principer för ansvarsfulla investeringar i jord- och skogsbruk utvecklingsländer och fokuserar på hur dessa principer skulle kunna utformas för att dessa sektorer i utvecklingsländer skulle kunna utformas för att ge förutsättningar för ett jordbruk som främjar tryggad livsmedelsförsörjning, nutrition och…

Den redogör för arbetet inom Kommittén för globalt tryggad livsmedelsförsörjning med att ta fram frivilliga principer för ansvarsfulla investeringar i jord- och skogsbruk utvecklingsländer och fokuserar på hur dessa principer skulle kunna utformas för att dessa sektorer i utvecklingsländer skulle kunna utformas för att ge förutsättningar för ett jordbruk som främjar tryggad livsmedelsförsörjning, nutrition och hållbar utveckling. Som utgångspunkt redogörs för småskalig jordbruksproduktion och för tre exempel på investeringar i jord- och skogsbruk i Afrika respektive Sydamerika, där svenska intressen är involverade.