Experter sökes till Task Force Rural Africa

EU-kommissionen ska skapa en ny expertgrupp med fokus på jordbruks- och livsmedelsindustrin för att stärka samarbetet mellan EU och Afrika på jordbruksområdet. Gruppen är ett resultat av det jordbruksministermöte som hölls mellan EU och Afrika i samband med FAO:s Konferens i juli 2017.

Läs hela artikeln: Experter sökes till Task Force Rural Africa

FAO:s medlemmar enas om riktlinjer för märkning av fiskeredskap

Den 5-9 februari hölls en teknisk konsultation bekostad av Sverige, för att komma fram till frivilliga globala riktlinjer för märkning av fiskeredskap. Målet är att förebygga och minska förekomsten av dumpad fiskeriutrusning, s.k. spökredskap, eller ghost gear.

Läs hela artikeln: FAO:s medlemmar enas om riktlinjer för märkning av fiskeredskap

Statssekreterare Elisabeth Backteman överlämnar den svenska FAO-strategin

Vid Global Forum for Food and Agriculture den 20 januari 2018 passade statssekreterare Elisabeth Backteman på att träffa FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva för att överlämna den nya svenska FAO-strategin och diskutera svenska prioriteringar för FAO.

Läs hela artikeln: Statssekreterare Elisabeth Backteman överlämnar den svenska FAO-strategin

FAO bjöd in aktörer för att diskutera utvecklingen av kylkedjor

Under tre dagar i november samlades representanter från alla delar av värdekedjan för livsmedel på FAO i Rom för att diskutera hur matsvinn kan minskas och livsmedel hanteras på ett sätt som både säkrar kvaliteten på maten och är hållbart ur både ett ekonomiskt och ett miljö- och klimatperspektiv.

Läs hela artikeln: FAO bjöd in aktörer för att diskutera utvecklingen av kylkedjor

Nutritionens betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning

En rapport om betydelsen av nutrition för utveckling presenterades vid Kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning i oktober 2017. I rapporten konstateras bl.a. att undernäring fortfarande, trots de senaste decenniernas utveckling, drabbar nästan 800 miljoner människor och att 155 miljoner barn under fem år lider av hämmad tillväxt. En sammanfattning av rapporten finns nu på svenska.

Läs hela artikeln: Nutritionens betydelse för tryggad livsmedelsförsörjning

SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

FN:s Livsmedels- och lantbruksorganisation (FAO) har bett SLU att leda arbetet med att ta fram en manual hur man reducerar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt samt att genomföra kurser inom området för djurhälsopersonal på Balkan, i Centralasien och i Östeuropa skriver SLU i ett pressmeddelande den 20 december 2017.

Läs hela artikeln: SLU får viktigt FN-uppdrag om antibiotikaresistens

Ny strategi för Sveriges engagemang i FAO

I dag, torsdag den 7 december, har regeringen beslutat om en ny strategi för Sveriges engagemang i FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. Viktiga områden som Sverige vill stärka är bland annat innovation, biobaserad och cirkulär ekonomi och hållbart vattenbruk.

Läs hela artikeln: Ny strategi för Sveriges engagemang i FAO

Reflektioner från 7:e mötet i Växtgenetiska fördraget

Mellan 30 oktober och 3 november samlades det Styrande Organet i det Växtgenetiska fördraget, denna gång i Kigali, Rwanda. Fördraget, som trädde i kraft 2004, är ett multilateralt avtal under FAO som reglerar tillträde till växtgenetiska resurser och rättvis fördelning av de vinster som kan uppkomma när resurserna nyttjas.

Läs hela artikeln: Reflektioner från 7:e mötet i Växtgenetiska fördraget

Global samverkan i kampen mot antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens berör oss alla. Överanvändande av antibiotika inom sjukvård och djurhållning skapar resistenta bakterier som hotar vår hälsa och våra livsmedelssystem, lokalt och globalt. FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO spelar en viktig roll för att bemöta problemen, dels genom egen forsking och operativ verksamhet i fält, dels genom att vara en neutral plattform där länder kan utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Läs hela artikeln: Global samverkan i kampen mot antibiotikaresistens