Lyckat projekt i Guatemala för att spara vatten för odling

Tack vare finansiering från Sverige har ett sinnrikt FAO-projekt bidragit till förbättrad och mer diversifierad livsmedelsförsörjning i ett lokalsamhälle i Guatemalas s k torrkorridor, där skördarna ofta uteblir på grund av torka. Samhället saknade lokal vattenförsörjning och man hade inte råd att installera ett bevattningssystem.

Läs hela artikeln: Lyckat projekt i Guatemala för att spara vatten för odling

Handel spås ha en viktig roll för att trygga livsmedelsförsörjningen enligt OECD-FAO Agricultural Outlook

I dagarna publicerades OECD:s och FAO:s gemensamma rapport Agricultural Outlook. Enligt rapporten förväntas priserna på livsmedel fortsatt vara låga men handel spås få en allt större betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen. Detta gäller särskilt för Afrika och Mellanöstern som har sämre förutsättningar för egen produktion, bl.a. p.g.a. klimatförändringar och konflikt. En förutsägbar och stabil handel är därför nödvändig.

Läs hela artikeln: Handel spås ha en viktig roll för att trygga livsmedelsförsörjningen enligt OECD-FAO Agricultural Outlook

Sexuella och andra trakasserier på agendan på FAO:s rådsmöte 4-8 juni

För första gången diskuterades frågan om sexuella och andra trakasserier samt maktmissbruk när FAO:s råd träffades i Rom den 4-8 juni. Medlemmarna gjorde ett historiskt gemensamt yttrande där alla former av trakasserier och maktmissbruk fördömdes.

Läs hela artikeln: Sexuella och andra trakasserier på agendan på FAO:s rådsmöte 4-8 juni

FN:s Säkerhetsråd antar resolution om kopplingen mellan konflikt och hunger

För första gången har FN:s Säkerhetsråd antagit en resolution, där man fastställer behovet av att bryta den onda cirkeln mellan väpnad konflikt och otrygg livsmedelsförsörjning

Läs hela artikeln: FN:s Säkerhetsråd antar resolution om kopplingen mellan konflikt och hunger

Sida träffar FAO för årliga konsultationer

Vid de årliga konsultationerna mellan FAO och Sida, som hölls den 30 maj, så välkomnades det breda stöd som Sida och andra aktörer från Sverige ger till FAO. Parterna diskuterade genomfört och pågående arbete men blickade också framåt mot prioriterade områden för framtiden.

Läs hela artikeln: Sida träffar FAO för årliga konsultationer

Klimatutmaningar kräver hållbara livsmedelssystem i Europa och Centralasien

Från Irland till Kirgizistan och från Barents hav till Medelhavet: Europa och Centralasien är den mest olikartade av de fem regioner FAO arbetar i, men ska likväl kunna komma överens om gemensamma prioriteringar för jordbruk och livsmedelsproduktion. Klimatförändringarnas utmaningar gör såväl globalt som regionalt samarbete allt viktigare, särskilt då miljontals människor i regionen fortsatt saknar säker tillgång till mat. FAO:s 31:a regionalkonferens för Europa och Centralasien uppmanade i veckan som gått organisationen att stärka sitt arbete för hållbara livsmedelsystem i regionen.

Läs hela artikeln: Klimatutmaningar kräver hållbara livsmedelssystem i Europa och Centralasien

Fira bina – en av våra främsta pollinerare!

Söndagen den 20 maj firas för allra första gången den internationella bi-dagen. Den instiftades av FN på initiativ av Slovenien i syfte att uppmärksamma den viktiga roll bina och andra pollinerare spelar för miljön, vår tillgång till mat och ett hållbart jordbruk.

Läs hela artikeln: Fira bina – en av våra främsta pollinerare!

Larmrapport om tillståndet för världens jordar

Rapporten Soil Pollution: a Hidden Reality som publicerades av FAO den 2 maj, visar på det alarmerande tillståndet för världens jordar. Jordföroreningar utgör ett oroande hot mot jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet, och mänsklig hälsa konstaterar FAO i rapporten, samtidigt som allt för lite är känt om omfattningen och allvaret.

Läs hela artikeln: Larmrapport om tillståndet för världens jordar

Hållbart skogsbruk är nödvändigt för klimatet

Vid Skogsindustriernas Forum för Bioekonomi som ägde rum i Stockholm den 17 april talade Thais Linhares Juvenal från FAO om betydelsen av ett hållbart skogsbruk både för att stoppa avskogning, för fattigdomsbekämpning och för klimatets skull. I ett möte med statssekreterare Elisabeth Backteman, ordförande för svenska FAO-kommittén, lyfte Linhares-Juvenal fram det goda samarbetet med Sverige och hur viktigt det var för FAO att dra nytta av de svenska erfarenheterna av hållbart skogsbruk.

Läs hela artikeln: Hållbart skogsbruk är nödvändigt för klimatet