FN:s Säkerhetsråd antar resolution om kopplingen mellan konflikt och hunger

För första gången har FN:s Säkerhetsråd antagit en resolution, där man fastställer behovet av att bryta den onda cirkeln mellan väpnad konflikt och otrygg livsmedelsförsörjning

Läs hela artikeln: FN:s Säkerhetsråd antar resolution om kopplingen mellan konflikt och hunger

Sida träffar FAO för årliga konsultationer

Vid de årliga konsultationerna mellan FAO och Sida, som hölls den 30 maj, så välkomnades det breda stöd som Sida och andra aktörer från Sverige ger till FAO. Parterna diskuterade genomfört och pågående arbete men blickade också framåt mot prioriterade områden för framtiden.

Läs hela artikeln: Sida träffar FAO för årliga konsultationer

Klimatutmaningar kräver hållbara livsmedelssystem i Europa och Centralasien

Från Irland till Kirgizistan och från Barents hav till Medelhavet: Europa och Centralasien är den mest olikartade av de fem regioner FAO arbetar i, men ska likväl kunna komma överens om gemensamma prioriteringar för jordbruk och livsmedelsproduktion. Klimatförändringarnas utmaningar gör såväl globalt som regionalt samarbete allt viktigare, särskilt då miljontals människor i regionen fortsatt saknar säker tillgång till mat. FAO:s 31:a regionalkonferens för Europa och Centralasien uppmanade i veckan som gått organisationen att stärka sitt arbete för hållbara livsmedelsystem i regionen.

Läs hela artikeln: Klimatutmaningar kräver hållbara livsmedelssystem i Europa och Centralasien

Fira bina – en av våra främsta pollinerare!

Söndagen den 20 maj firas för allra första gången den internationella bi-dagen. Den instiftades av FN på initiativ av Slovenien i syfte att uppmärksamma den viktiga roll bina och andra pollinerare spelar för miljön, vår tillgång till mat och ett hållbart jordbruk.

Läs hela artikeln: Fira bina – en av våra främsta pollinerare!

Larmrapport om tillståndet för världens jordar

Rapporten Soil Pollution: a Hidden Reality som publicerades av FAO den 2 maj, visar på det alarmerande tillståndet för världens jordar. Jordföroreningar utgör ett oroande hot mot jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet, och mänsklig hälsa konstaterar FAO i rapporten, samtidigt som allt för lite är känt om omfattningen och allvaret.

Läs hela artikeln: Larmrapport om tillståndet för världens jordar

Hållbart skogsbruk är nödvändigt för klimatet

Vid Skogsindustriernas Forum för Bioekonomi som ägde rum i Stockholm den 17 april talade Thais Linhares Juvenal från FAO om betydelsen av ett hållbart skogsbruk både för att stoppa avskogning, för fattigdomsbekämpning och för klimatets skull. I ett möte med statssekreterare Elisabeth Backteman, ordförande för svenska FAO-kommittén, lyfte Linhares-Juvenal fram det goda samarbetet med Sverige och hur viktigt det var för FAO att dra nytta av de svenska erfarenheterna av hållbart skogsbruk.

Läs hela artikeln: Hållbart skogsbruk är nödvändigt för klimatet

De frivilliga riktlinjerna för hållbart småskaligt fiske – jämställdhet i praktiken

I juni 2014 godkändes De frivilliga riktlinjerna för hållbart småskaligt fiske (The Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication), SFF. Organisationer från civilsamhället, representanter från fiskesektorn och tjänstemän från offentlig sektor världen över deltog i processen under ledning av FAO. Anna Ramsay Aigrot och Lina Waara har i masteruppsatsen, The Quest for Gender Equality and Social Sustainability within Small-Scale Fisheries – FAO SFF Guidelines Early Implementation Process in Chile, tittat närmare på hinder för den tidiga implementeringen av riktlinjerna med särskilt fokus på jämställdhet i den lokala kontexten.

Läs hela artikeln: De frivilliga riktlinjerna för hållbart småskaligt fiske – jämställdhet i praktiken

FAO uppmärksammar betydelsen av skog i urbana miljöer

Som en del i firandet av Internationella skogsdagen den 21 mars höll FAO ett seminarium i Rom om den betydelsen som skogar och träd spelar i urbana miljöer. Vid mötet presenterades också rapporten Forests and sustainable cities: Inspiring stories from around the World.

Läs hela artikeln: FAO uppmärksammar betydelsen av skog i urbana miljöer

Internationella skogsdagen

Städer täcker ungefär 2 % av jordens yta men dess invånare använder 75 % av jordens resurser. Dessutom urbaniseras världen snabbt. Prognosen är att 2050 ungefär 70 % av befolkningen bo i städer och tätorter. Hållbar stadsutveckling är därför viktig om man ska säkerställa livskvalitet för människor.

Läs hela artikeln: Internationella skogsdagen

Experter sökes till Task Force Rural Africa

EU-kommissionen ska skapa en ny expertgrupp med fokus på jordbruks- och livsmedelsindustrin för att stärka samarbetet mellan EU och Afrika på jordbruksområdet. Gruppen är ett resultat av det jordbruksministermöte som hölls mellan EU och Afrika i samband med FAO:s Konferens i juli 2017.

Läs hela artikeln: Experter sökes till Task Force Rural Africa